Radio Shows

Lynda Law Radio Show

The Lynda Law Radio Show


kan je horen op deze radiostations

on these radio stations

      

Nieuwe show elke donderdag

NEW show every Thursday 

 

Alle begintijden zijn Europees (GMT+1)

All times are European (GMT+1)

 

Donderdag 22 u vanuit ITALIË

Thursday 10 pm from ITALY

Zondag 13 u vanuit SPANJE

Sunday 1 pm from SPAIN

Tuesday 6 pm from CANADA

Thursday 9 am from CANADA

Ook op verscheidene stations in

BELGIË - NEDERLAND - SPANJE

check de radio websites voor het zendschema

 

Also on several radio stations in

BELGIUM - NETHERLANDS - SPAIN

check radio stations websites for schedule

 

 

Is jouw radiostation geïnteresseerd in de

Lynda LAW Radio Show?

 

Contact

mijn/my producer

Ferry De Wolf


Is your radio station interested in the

Lynda LAW Radio Show?

 

Luister naar de show van deze week

Listen to this week's radio show

Alle online geplaatst materiaal is ter beschikking gesteld van de copyrighthouder(s), of werd van openbare bronnen van het internet gehaald. Niet in alle gevallen is duidelijk of op teksten, foto's, logo's en/of illustraties copyright rust. Diegenen die menen recht te kunnen laten gelden, worden verzocht om contact op te nemen, waarna 'gewraakte' items per direct worden verwijderd, indien daarom wordt gevraagd. Onterecht geplaatste items kunnen nooit tot een financiële vergoeding leiden. Personen die artikelen of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.


Copyright Lynda Law 2017-2020 @ All Rights Reserved

Website design by Ferry De Wolf